Dostępne formy wsparcia dla kredytobiorców

Można powiedzieć, że obecna sytuacja gospodarcza, charakteryzująca się wzrostem inflacji i stóp procentowych, wpływa na trudności w spłacie kredytów hipotecznych. W związku z tym, rząd utworzył Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), który oferuje pomoc w spłacie rat kredytów mieszkaniowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Poprzedni artykuł możecie przeczytać Państwo tutaj: https://marcinpopek.pl/wzrost-zdolnosci-kredytowej-w-kredytach-hipotecznych/ . Zachęcam również Państwa do kontaktu ze mną. Jestem ekspertem finansowym, a w szczególności doradcą kredytowym. Kontakt ze mną znajdą Państwo poprzez: 

Jak zawszę postaram się dołożyć wszelkich starań do rozwiązania Państwa problemu. Zapraszam jeszcze raz z wielką chęcią do lektury.

 

Wsparcie FKW

FWK przekazał już 96,7 mln zł na spłatę 59,75 tys. rat dla 9,96 tys. umów hipotecznych. Aby otrzymać pomoc, należy złożyć wniosek do swojego kredytodawcy, ale nie wszyscy wnioski są akceptowane. FWK oferuje wsparcie w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie przez maksymalnie 36 miesięcy, a część tych środków może zostać umorzona. Fundusz miał początkowo 600 mln zł, ale po podwyżkach stóp procentowych banki dołożyły 1,4 mld zł, a kolejne 2 mld zł mają wpłacić w 2023 r.

 

Inne formy wsparcia kredytobiorców

Istnieje wiele innych form wsparcia dla kredytobiorców, w zależności od kraju i sytuacji gospodarczej. Przedstawię Państwu kilka innych form wsparcia dl a kredytobiorców.

  1. Odroczenie spłaty kredytu – w przypadku trudności finansowych, banki często oferują kredytobiorcom odroczenie spłaty kredytu lub umorzenie części rat. W ten sposób kredytobiorca może zredukować obciążenie swojego budżetu i uniknąć naliczenia odsetek za zwłokę w spłacie kredytu.

  2. Kredyty preferencyjne – to kredyty z preferencyjnymi warunkami udzielane przez banki lub instytucje państwowe, które mają na celu wspieranie określonych grup społecznych lub sektorów gospodarki. Mogą to być np. kredyty dla młodych małżeństw na zakup pierwszego mieszkania, kredyty dla rolników czy kredyty na inwestycje w energię odnawialną.

  3. Programy rządowe – wiele krajów oferuje programy rządowe mające na celu wsparcie kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Mogą to być np. programy pomocy dla osób bezrobotnych, programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw czy programy pomocy dla osób, które straciły swoje domy w wyniku klęsk żywiołowych lub wojen.

  4. Fundusze pomocowe – to specjalne fundusze, które mają na celu udzielanie pomocy finansowej osobom w trudnej sytuacji finansowej, w tym kredytobiorcom. Fundusze te finansowane są z różnych źródeł, np. składek banków czy wpłat prywatnych darczyńców.

  5. Refinansowanie kredytów – to proces zamiany dotychczasowego kredytu na inny, o bardziej korzystnych warunkach. Refinansowanie może polegać na zmianie wysokości rat, zmianie oprocentowania kredytu czy zmianie okresu spłaty kredytu. W ten sposób kredytobiorca może obniżyć koszty spłaty kredytu i poprawić swoją sytuację finansową.

Garść informacji o FWK

Wróćmy jednak do tematu FWK. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) został utworzony w 2015 roku jako pomoc dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Celem funduszu jest odciążenie budżetów kredytobiorców poprzez przekazywanie pieniędzy na spłatę rat kredytowych.

W ramach FWK kredytobiorcy mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie, nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. Maksymalna kwota wsparcia może zostać umorzona do wysokości 22 tys. zł. Wsparcie jest przyznawane na podstawie umowy między kredytodawcą a kredytobiorcą, a pieniądze przekazywane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Aby skorzystać z pomocy FWK, kredytobiorca musi złożyć wniosek do swojego kredytodawcy. W 2022 roku złożono łącznie blisko 9,1 tys. wniosków, z czego około 7,7 tys. zostało przyjętych, a około 1,4 tys. odrzuconych. Wniosek może zostać odrzucony z różnych przyczyn, np. z powodu posiadania innego mieszkania lub domu, zbycia kredytowanej nieruchomości, wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika lub niespełnienia kryteriów ustawowych.

W 2022 roku Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stał się bardziej popularny ze względu na trudniejszą sytuację gospodarczą, przede wszystkim wzrost inflacji i stóp procentowych. Na koniec 2022 roku w FWK pozostało do wykorzystania ponad 1,4 mld zł. Banki dołożyły do funduszu 1,4 mld zł, a kolejne 2 mld zł mają wpłacić w 2023 roku.

Pomoc z FWK jest skierowana do osób z kredytem złotowym lub walutowym, których sytuacja finansowa uniemożliwia spłatę rat kredytowych. Fundusz ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których kredytobiorcy tracą swoje nieruchomości ze względu na problemy finansowe.

 

Podsumowanie

Dziękuję za przeczytanie dzisiejszego artykułu. Jako doświadczony doradca finansowy, który pomógł wielu ludziom spełnić marzenia o własnym mieszkaniu, zachęcam do skontaktowania się ze mną poprzez telefon lub e-mail. Moim priorytetem jest zadowolenie klienta, etyka zawodowa i szczerość. Każdy, kto skontaktuje się ze mną, może liczyć na profesjonalną obsługę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc w kwestiach związanych z kredytami, ubezpieczeniami i inwestycjami bez dodatkowych opłat.