Gorący temat ostatnich miesięcy czyli czym jest upadłość konsumencka

W ostatnim czasie w skutek wielu czynników zewnętrznych takich jak wzrost stóp procentowych czy zwiększająca się inflacja, co raz więcej osób fizycznych- konsumentów miewa problemy ze spłatą swoich zadłużeń. Szukając pomocy, często spotykamy się w takiej sytuacji z pojęciem upadłości konsumenckiej. Z powodu ciągłych zmian gospodarczych bardzo często staje się ona czynnikiem wsparcia w sytuacji zadłużenia. W artykule pochylę się bliżej nad samym pojęciem upadłości konsumenckiej, wyjaśnię kto może ją ogłosić, jak to zrobić i ile czasu może trwać jej ogłaszanie.  

 

Czym jest upadłość konsumencka?

   Na wstępie należy jednak wyjaśnić pojęcie omawianej upadłości konsumenckiej. W znacznym uogólnieniu, jest to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgodnie z definicją, osoba będąca przedsiębiorcą, nie będzie mogła niestety skorzystać z tej procedury. Beneficjentami w tym przypadku będą zatem osoby niewypłacalne, niebędące w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. 

 

W jakim celu ją ogłaszamy?

   Jak zostało wcześniej nadmienione, podstawowym celem ogłoszenia upadłości gospodarczej jest oddłużenie, które może zostać osiągnięte poprzez maksymalizację zaspokojenia wierzycieli lub poprzez umorzenie części bądź całości długów. Podczas postępowania sądowego, brane są pod uwagę koszty związane z utrzymaniem rodziny dłużnika oraz jego możliwości zarobkowe. 

 

Jak wygląda przebieg postępowania?

   Podczas procesu sądowego, zostaje podjęta decyzja o wysokości kwoty, jaka będzie zobowiązywać dłużnika do spłaty i w jakim okresie czasu. Korzystne dla wnoszącego sprawę, jest w tym przypadku rozwiązanie w postaci spłaty długu w ratach, a także możliwość umorzenia części zobowiązań. Pozytywne przeprowadzenie procedury skutkuje oddłużeniem i daje możliwość pokonania trudności finansowych będąc w sytuacji kryzysowej. Wraz z przychyleniem się sądu do wniosku, ochronie podlega część osiąganych przez osobę upadłą dochodów, również majątek ruchomy, który jest potrzebny dłużnikowi do codziennego funkcjonowania może zostać przez niego zachowany

 

Jakie są koszty związane z procedurą?

   W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy złożyć wniosek do sądu wraz z wniesieniem opłaty sądowej za jego złożenie w wysokości 30 złotych. Pozostając w temacie kosztów, w kolejnych etapach postępowania konieczne będzie doliczenie kosztów postępowania sądowego oraz wynagrodzenia syndyka, które są zmienne i zależne od kilku aspektów. W przypadku reprezentowania dłużnika przez pełnomocnika, konieczne będzie uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17zł. Wspominany wniosek można przygotować samemu lub zgłosić się o pomoc do pełnomocnika, którym może być przykładowo radca prawny. Jeśli chodzi o czas trwania przebiegu postępowania to niestety, nie ma ściśle określonych terminów. Jednak w większości przypadków, okres pomiędzy złożeniem wniosku, a decyzją co do ogłoszenia lub odrzucenia upadłości trwa około trzech tygodni.  Bardzo ważne, aby mieć na uwadze, że cały proces może niekiedy trwać nawet do trzech miesięcy

 

Najnowsze zmiany

   Do roku 2022 doszło do kilkukrotnej nowelizacji przepisów, najnowsza z nich wprowadziła kilka istotnych zmian w postępowaniu upadłościowym konsumentów. Warto wiedzieć, że obecnie każda osoba fizyczna chcąca ogłosić upadłość konsumencką nie musi podawać powodów niewypłacalności. Równie ważna zmiana mówi o tym, że upadłość mogą ogłosić także dłużnicy, którzy doprowadzili do obecnego stanu z premedytacją. Obowiązują ich jednak dodatkowe warunki takie jak np. konieczność spłaty zobowiązać od 36 miesięcy do 7 lat. 

 
Podsumowanie

   W świetle ostatnich wydarzeń, termin upadłości konsumenckiej zyskał dużą popularność wśród wielu osób będących w trudnych sytuacjach finansowych i nie tylko.  Szukając pomocy w tym zakresie jest to zdecydowanie rozwiązanie korzystne w wielu aspektach i warte przemyślenia, ale za to tak jak wiele z nich nie jest pozbawione wad. Jako doradca finansowy z wieloletnim doświadczeniem i uznaniem zachęcam do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową. W swojej pracy kieruje się priorytetowo zadowoleniem klienta, etyką zawodową i szczerością. Każdy klient może liczyć na profesjonalny poziom obsługi. Dołożę wszelkich starań, aby pomóc w temacie związanym z upadłością konsumencką  jak i w wielu innych bez żadnych opłat.