Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje na temat praw związanych z przetwarzanymi przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane, uwzględniając nowo wprowadzane przepisy.

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Rozporządzenie nakłada na firmy dodatkowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych. Mając na uwadze dbałość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie informujemy że:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Marcin Popek Finance ul. Starzyńskiego 9/29 35-508 Rzeszów, NIP 517-02-38-329

2. Dane, które przetwarzamy

 • Imię, nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres siedziby
 • adres korespondencyjny
 • pozostałe adresy (np. oddziałów) jeżeli występują
 • NIP
 • numer telefonu
 • adres e-mail

3. Pochodzenie danych

Państwa dane zostały nam przekazane dobrowolnie podczas wcześniejszych kontaktów z Marcin Popek Finance: osobistych – podczas targów, szkoleń, spotkań handlowych; telefonicznych; drogą elektroniczną poprzez e-mail, formularze kontaktowe itp.

4. Przetwarzanie danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • kontynuacji współpracy z Marcin Popek Finance
 • przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego
 • odpowiedzi na pytania
 • obsługi procesu reklamacji
 • w zakresie niezbędnym do realizacji umów, zamówień i zobowiązań
 • dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji
 • podatkowych i rachunkowych wymaganych przez przepisy prawa
 • analiz statystycznych
 • windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych
 • monitorowania aktywności klientów w celu rozwijania i ulepszania produktów i usług oraz dostosowywania prezentowanej oferty do wykazanych zainteresowań
 • tworzenia i prezentowania różnych akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych
 • kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych
 • zapisywania danych w plikach cookies

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości współpracy w w/w zakresach

5. Komu możemy udostępniać dane osobowe?

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane:

 • naszym podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie
 • podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową oraz rachunkową
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (płatności on-line) do celów realizacji płatności i ewentualnych zwrotów
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną
 • poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską

6. Jak można wyrazić lub odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jakie są do nich prawa?

Każdy, kto korzysta z usług naszej firmy, posiada prawo wynikające z RODO czyli prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przysługuje gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub do celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację w zakresie marketingu bezpośredniego, (włącznie z profilowaniem do tego celu).

Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Marcin Popek Finance narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W przypadku chęci zmiany zakresu przetwarzanych przez nas danych, w tym wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia swojej zgody, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail:  biuro@marcinpopek.pl

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Państwa dane mogą być udostępniane naszym partnerom, podwykonawcom oraz firmom spedycyjnym  w przypadku, gdy wymaga tego realizacja zamówienia.